Kategorie
ogólnie

Wielowymiarowa analiza danych

Ten moduł zapewnia szerokie wdrożenie metod grupowania (metoda k-średnich, grupowanie hierarchiczne i łączenie dwuwymiarowe). Program może przetwarzać surowe dane lub macierze pomiaru odległości. Użytkownik może grupować przypadki, zmienne lub oba na podstawie szerokiego zestawu miar odległości (w tym odległości euklidesowe, odległości kwadratowe euklidesowe, urbanistyczne, wykładnicze, procent niezgodności i 1-r) oraz zasady łączenia / wiązania (w […]

Kategorie
narzędzia

System do raportowania

System kontroli, budżetowania i prognozowania stanowi połączenie wysokiej klasy funkcjonalności z niskim całkowitym kosztem posiadania i najszybszym procesem wdrażania w swojej klasie. Stało się niezastąpionym narzędziem pracy tysięcy kontrolerów i finansistów na całym świecie. Klienci używają do dostosowania celów strategicznych do planów taktycznych, a także do codziennego monitorowania kluczowych wskaźników wydajności, a także raportowania zarządczego […]