Kategorie
narzędzia

System do przygotowania analizy

Przez wiele lat miałem okazję poznać różne APW. Jedna opracowana przez profesjonalne międzynarodowe firmy konsultingowe, w których dokumentacja była grubą ryzą papieru, inne stworzone przez jednoosobowe firmy konsultingowe, z mniej obszerną dokumentacją, ale bardziej zrozumiałą dla pracowników fabryki. Przeczytałem również dokumenty APW, które zostały napisane przez samego klienta. Najczęściej miały one tylko około 30 stron, ale zawierały kluczowe informacje, które były jasne dla wszystkich pracowników. Wszystkie te doświadczenia przekonały mnie, że model tworzenia analizy przedwdrożeniowej musi być dopasowany do wielkości organizacji i świadomości jej pracowników.

System do przygotowania analizy w nakierowaniu na najważniejsze aspekty

Indywidualny doradca to zazwyczaj osoba, która wcześniej pełniła funkcję konsultanta. W tym czasie brała udział we wdrożeniach systemu, poznała kilka narzędzi rynkowych do zarządzania systemem ERP i ma doświadczenie w obiektywnej ocenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Zespół wdrożeniowy – składa się z pracowników firmy (zwykle z działu IT), a także kierowników produkcji i rozwoju. Wszystkie te osoby są ważnym ogniwem w procesie wdrażania ERP, szczególnie jeśli mają doświadczenie w co najmniej jednym wdrożeniu ERP w firmie lub są zaznajomione z procesami w organizacjach o podobnej wielkości lub strukturze w nakierowaniu na system do przygotowania analizy.

Istotą analizy przedwdrożeniowej jest zdiagnozowanie bieżących procesów, wybranie linków do wyeliminowania lub przekształcenia, opracowanie nowych procesów i, co najważniejsze, zebranie informacji, na podstawie których tworzone są odpowiedzi na wyzwania, a nie tylko specyfikacja funkcjonalna ERP. W ten sposób oczekiwania firmy przyczynią się do dokładnego wdrożenia przez zespół wdrożeniowy wyceny projektu, a następnie do podjęcia właściwej decyzji o wyborze ERP, jeżeli chodzi o analiza danych czy przygotowanie danych, jak i również obróbka danych. Warto zajrzeć na https://astrafox.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *