Kategorie
ogólnie

Wielowymiarowa analiza danych

Ten moduł zapewnia szerokie wdrożenie metod grupowania (metoda k-średnich, grupowanie hierarchiczne i łączenie dwuwymiarowe). Program może przetwarzać surowe dane lub macierze pomiaru odległości. Użytkownik może grupować przypadki, zmienne lub oba na podstawie szerokiego zestawu miar odległości (w tym odległości euklidesowe, odległości kwadratowe euklidesowe, urbanistyczne, wykładnicze, procent niezgodności i 1-r) oraz zasady łączenia / wiązania (w […]

Kategorie
ogólnie

Big Data – najważniejsze kwestie

Big Data – pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych we współczesnym świecie to bardzo ważne procesy wpływające na wiele obszarów działalności człowieka. W związku z działaniem danych stale tworzone są nowe narzędzia, usługi i koncepcje. Jedną z koncepcji związanych bezpośrednio z danymi jest Big Data. Big data – o czym warto pamiętać? Definicja Big Data odnosi […]