Kategorie
narzędzia

System do przygotowania analizy

Przez wiele lat miałem okazję poznać różne APW. Jedna opracowana przez profesjonalne międzynarodowe firmy konsultingowe, w których dokumentacja była grubą ryzą papieru, inne stworzone przez jednoosobowe firmy konsultingowe, z mniej obszerną dokumentacją, ale bardziej zrozumiałą dla pracowników fabryki. Przeczytałem również dokumenty APW, które zostały napisane przez samego klienta. Najczęściej miały one tylko około 30 stron, […]