Kategorie
ogólnie

Big Data – najważniejsze kwestie

Big Data – pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych we współczesnym świecie to bardzo ważne procesy wpływające na wiele obszarów działalności człowieka. W związku z działaniem danych stale tworzone są nowe narzędzia, usługi i koncepcje. Jedną z koncepcji związanych bezpośrednio z danymi jest Big Data. Big data – o czym warto pamiętać? Definicja Big Data odnosi […]