Kategorie
ogólnie

Wielowymiarowa analiza danych

Ten moduł zapewnia szerokie wdrożenie metod grupowania (metoda k-średnich, grupowanie hierarchiczne i łączenie dwuwymiarowe). Program może przetwarzać surowe dane lub macierze pomiaru odległości. Użytkownik może grupować przypadki, zmienne lub oba na podstawie szerokiego zestawu miar odległości (w tym odległości euklidesowe, odległości kwadratowe euklidesowe, urbanistyczne, wykładnicze, procent niezgodności i 1-r) oraz zasady łączenia / wiązania (w […]

Kategorie
ogólnie

Wdrożenie data science

Przyzwyczailiśmy się już do zapotrzebowania na statystyków, specjalistów w dziedzinie analizy danych i uczenia maszynowego, a także programistów. Trendem ostatnich lat jest jednak zbliżanie się do tych wcześniej rozdzielonych ról. W kontekście przetwarzania dużych zbiorów danych obecnie trudno jest na przykład uczyć się maszyn, oprócz problemów z wydajnością i planowania wdrożenia produkcyjnego opracowanych rozwiązań. Biznes […]