Kategorie
ogólnie

Wielowymiarowa analiza danych

Ten moduł zapewnia szerokie wdrożenie metod grupowania (metoda k-średnich, grupowanie hierarchiczne i łączenie dwuwymiarowe). Program może przetwarzać surowe dane lub macierze pomiaru odległości. Użytkownik może grupować przypadki, zmienne lub oba na podstawie szerokiego zestawu miar odległości (w tym odległości euklidesowe, odległości kwadratowe euklidesowe, urbanistyczne, wykładnicze, procent niezgodności i 1-r) oraz zasady łączenia / wiązania (w […]